Personvernerklæring

Introduksjon

I denne personvernerklæringen skal uttrykket namanam brukes for tre forskjellige restauranter som følger:

 • EKTE NAMNAM DA
 • Slottsberget 2, 1385 Asker
  Org nr. 995115328
 • NAMNAM LIER AS
 • Lierstranda 139, 3414 Lierstranda
  Org nr. 921144261
 • NAMNAM LIERTOPPEN AS
 • Gjellebekkveien 1, 3420 Lierskogen
  Org nr. 923886842

Ditt personvern er viktig for oss. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger 'Namnam' behandler, hvordan 'Namnam' behandler opplysningene, samt formålene med behandlingen

Begrepene "vi", "oss" eller "våre" er alle ment som referanse til 'Namnam'. Vi setter stor pris på ditt besøk og/eller bestilling på vår nettside namnam.no. Vi gjør oppmerksom på at vi følger alle gjeldende forskrifter for behandling av kundeopplysninger, slik at du skal kunne føle deg trygg når du handler hos oss. Vi vil beskytte personopplysningene til alle besøkende som får tilgang til våre nettsteder eller tjenester gjennom en hvilken som helst mobilapplikasjon, plattform eller enhet (samlet "Tjenestene"). Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Denne loven skal verne privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. For mer informasjon om personvern, se www.datatilsynet.no. Denne personvernerklæringen ("Personvernerklæring") forklarer hvordan Vi samler, deler og bruker dine personopplysninger. Du finner også informasjon om hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter. Ved å bruke våre tjenester, godtar du at 'Namnam' bruker dine personopplysninger som beskrevet i denne Personvernerklæring. Vilkår som ikke er definert i denne personvernerklæringen, er definert i våre Vilkår.


Personvernerklæring


1. Informasjon vi samler inn fra deg og hvorfor

Her er kategoriene av personlig informasjon som vi kan samle inn om deg samt hvorfor:

1.a. Registreringsinformasjon

Når du oppretter en konto i våre nettstedet, registrerer deg eller fyller ut skjemaer på Tjenestene, samler vi inn informasjon om deg, inkludert navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og passordet du oppretter. Registreringsinformasjonen du oppgir når du oppretter en konto, registrerer deg eller fyller ut skjemaer på Tjenestene gir oss mulighet til å gi deg tilgang til Tjenestene og til å levere dem til deg i henhold til våre Vilkår. Vi bruker også denne informasjonen til å godkjenne din tilgang til Tjenestene, kontakte deg for dine synspunkter og for å varsle deg om viktige endringer eller oppdateringer av Tjenestene våre.

1.b. Transaksjonsinformasjon

Vi samler inn informasjon om dine Bestillinger, inkludert betalingsinformasjon (f.eks. kredittkortnummeret ditt) ved hjelp av de sikre tjenestene til våre betalingsprosessorer. Betalingsoperasjoner er outsourcet til betalingsprosessorer, og vi lagrer ikke kredittkortinformasjonen i våre systemer. Vi samler også inn leveringsdetaljer (f.eks. ditt navn, din fysiske adresse, Mobil/telefon nummer, e-post adresse) for å gjennomføre din Bestilling. Transaksjonsinformasjonen din (for eksempel hvilke matvarer du legger til i handlekurven din) tillater oss å behandle Bestillingen din og sende deg riktig regning. Det gjør også at vi kan kontakte deg dersom nødvendig. Vi kan kontakte deg via e-post, telefon eller SMS for å gi deg statusoppdateringer eller annen informasjon eller for å løse problemer med din konto eller Bestilling. Vi kan kontakte deg via telefon eller SMS for å gi deg statusoppdateringer eller annen informasjon om Bestillingen din. Når du betaler for Bestillingen din med en mobil betalingstjeneste eller en digital lommebokleverandør, sender vi deg transaksjonsinformasjon via bekreftelses e-post eller SMS til e-postadressen eller telefonnummeret som er registrert hos oss. Vi vil også analysere informasjon om gjennomførte transaksjoner og leverte Bestillinger på grunnlag av data matching eller statistisk analyse slik at vi kan administrere, støtte, forbedre og utvikle vår virksomhet og Tjenester. Våre analyser hjelper oss også med å oppdage og forhindre svindel eller andre ulovlige aktiviteter eller handlinger som er forbudt etter våre Vilkår eller retningslinjer som gjelder for Tjenestene.

1.c. Informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier (For eksempel html5 browser Local storage og session storage) for å samle inn og Lagre dine preferanser, handlekurvinformasjon, osv. midlertidig slik at du kunne fullføre bestillingen din. For eksempel uten disse Informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier vil du ikke kunne legge til produkter i handlekurven. For mer informasjon om cookies, se https://cookiesandyou.com/

1.d. Informasjon vi får fra tredjeparter

Google Analytics: Vi benytter Google Analytics. Dette er en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Informasjonen som genereres av Google Analytics-cookien om din bruk av vår nettside blir vanligvis overført til og lagret av Google på en server i USA. IP-anonymisering har blitt aktivert på våre nettsider, slik at IP-adressen til brukere av Google innenfor medlemslandene i den Europeiske Union eller stater som har tiltrådt avtalen om det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS), blir forkortet på forhånd. Bare i eksepsjonelle tilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server og bli forkortet der. Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne til å vurdere din bruk av nettsiden for å samle rapporter om aktivitet på nettsiden og levere andre tjenester til oss relatert til bruk av nettsiden og internett.

IP-adressen som gis til Google Analytics som del av Google Analytics vill ikke slås sammen med andre Google-data. Du kan forhindre lagring av cookies gjennom en tilsvarende innstilling i din nettleser-programvare; imidlertid påpeker vi at du i så fall kanskje ikke vil kunne benytte all funksjonalitet på denne nettsiden fullt ut.

Du kan også forhindre Google fra å lagre og behandle dataene generert av cookie og relatert til din bruk av nettsiden (inkludert din IP-adress) ved å installere en nettleser-plug-in tilgjengelig via følgende lenke:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

2. Hvem vi deler personopplysninger med

Når vi leverer Tjenestene til deg, kan vi, avhengig av omstendighetene, dele dine personopplysninger med følgende enheter:

2.a.Våre ansatte slik at de kan behandle din bestilling og levere den til deg.

2.b. Tredjeparter som foretar ulike aktiviteter for å fremme og støtte våre Tjenester. Dette inkluderer blant annet nettsideleverandør, nettside- og applikasjonsstøtte og hosting-leverandører, selskaper som sende deg tekstmeldinger når bestillingen er på vei (Om og når vi bruker denne tekstmelding tjenesten) og betalingsbehandlingsleverandører som behandler korttransaksjoner - noen av disse tredjepartene kan være innenfor eller utenfor ditt bostedsland.

2.c. Ethvert rettshåndhevende organ eller reguleringsinstans, statlig myndighet, domstol eller annen tredjepart dersom vi mener at formidling av opplysningene er nødvendig (i) i henhold til gjeldende lovgivning eller regulering, (ii) for å utøve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller (iii) for å beskytte dine eller en annen persons vitale interesser.

2.d. Enhver annen person gitt at du har gitt ditt samtykke. Vi vil ikke selge, distribuere eller lease dine personopplysninger med mindre vi har din tillatelse eller vi er pålagt å gjøre det ved lov.

3. Informasjon samlet av tredjeparter

Vi bruker tredjeparts widgets som Facebook, Google, Cookie Consent (https://cookieconsent.insites.com/) etc. De kan bruke informasjonskapsler(cookies) som behandles av dem og vi er ikke ansvarlig for disse cookies. For mer informasjon om cookies og deaktivering av cookies, se https://cookies.insites.com/disable-cookies/

4. Behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger

Vårt behandlingsgrunnlag for å samle inn og bruke dine personopplysninger som beskrevet ovenfor, vil avhenge av den spesifikke konteksten personopplysningene er samlet inn i.

Vårt hovedformål med å samle inn og bruke din personlige informasjon er at dette muliggjør at vi kan gjennomføre kontrakten med deg (dvs. å sørge for at du får din Bestilling når og hvor du vil ha den), men vi kan også behandle informasjonen der dette er nødvendig for å oppfylle våre berettigede forretningsinteresser (men bare hvis våre interesser ikke overskrides av dine personverninteresser eller dine grunnleggende juridiske rettigheter og friheter). I noen tilfeller kan vi ha en rettslig forpliktelse til å samle inn personlig informasjon fra deg (f.eks. i forbindelse med søksmål), eller vi må kanskje behandle personopplysningene eller dele de med andre for å "beskytte dine vitale interesser" (juridisk terminologi for å redde livet ditt) eller en annen persons vitale interesser (for eksempel i tilfelle hvor en annen persons liv er i fare).

Dersom vi ber deg om å oppgi personlig informasjon for å overholde en rettslig forpliktelse eller for å utføre en kontrakt med deg, vil vi gjøre dette klart på det aktuelle tidspunktet og fortelle deg om det er obligatorisk å gi dine personopplysninger (vi vil også forklare de mulige konsekvensene av at du ikke avgir opplysningene).

På samme måte- hvis vi samler inn og bruker dine personopplysninger i henhold til våre berettigede interesser (eller tredjeparters berettigede interesser), vil vi på det aktuelle tidspunkt gjøre klart for deg hva de berettigede interessene er.

Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon rundt behandlingsgrunnlaget for å samle inn og bruke dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktopplysningene som er gitt under overskriften. “Hvordan kontakte oss”

5. Sikkerhet

Vi legger stor vekt på å holde dine personopplysninger trygge. Vi implementerer hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak / industristandardteknologi for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang og ulovlig behandling, utilsiktet tap, ødeleggelse og skade.

Sikkerhetstiltakene vi bruker er utformet for å gi et beskyttelsesnivå som er egnet sett opp mot risikoen ved behandling av din personlige informasjon. Dersom du har valgt et passord som gir deg tilgang til visse deler av Tjenestene, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Vi anbefaler at du ikke deler passordet ditt med noen og bruker et unikt passord for Tjenestene våre. Vi er ikke ansvarlige for uautoriserte transaksjoner som er inngått med ditt navn og passord.

6. Dataoppbevaring

Vi vil lagre din personlige informasjon så lenge vi har et berettiget forretnings behov for å gjøre det (for eksempel når du har en konto hos oss eller for å gjøre det mulig for oss å oppfylle våre juridiske, skatte- eller regnskapsforpliktelser).

Hvis du motsetter deg at vi behandler bestemte kategorier av dine personopplysninger (inkludert i forbindelse med mottak av markedsføringskommunikasjon fra oss), vil vi beholde en oversikt over innvendingen din mot behandlingen av informasjonen din slik at vi kan fortsette å respektere dine ønsker.

Når vi ikke lenger trenger å behandle personopplysningene for å oppfylle våre berettigede forretningsbehov eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse, vil vi ødelegge eller permanent anonymisere dine personopplysninger. Hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi dine personopplysninger er lagret i sikkerhetskopieringsarkiver), lagrer vi opplysningene sikkert og isolerer de fra videre behandling til det er mulig å slette.

7. Dine personvernrettigheter

'Namnam' respekterer ditt personvern. Nedenfor er et sammendrag av dine rettigheter med hensyn til vår behandling av dine personopplysninger:

Du kan motsette deg behandling av dine personopplysninger, be oss om å begrense behandlingen av din personlige informasjon eller be om at den blir sendt til en tredjepart. Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er gitt under overskriften “Hvordan kontakte oss”under .

Du har til enhver tid rett til å velge bort mottak av markedsføringskommunikasjon vi sender deg. Du kan utøve denne retten ved å bruke avmeldingsfunksjonaliteten i kommunikasjonen du mottar eller ved å endre profilen din tilsvarende eller ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er gitt under overskriften “Hvordan kontakte oss”under .

På samme måte- hvis vi samler inn og behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Tilbakekalling av samtykket ditt vil ikke påvirke lovligheten av behandling vi gjennomførte før tilbakekallingen din, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av dine personopplysninger som er utført i henhold til andre lovlige behandlingsgrunnlag (utover samtykke).

Du har rett til å klage til en personvernmyndighet om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger.

Vi svarer på alle forespørsler vi mottar fra personer som ønsker å utøve sine personvernrettigheter i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

8. Oppdateringer til denne Personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen som følge av rettslige, tekniske eller forretningsmessige endringer. Når vi oppdaterer vår personvernerklæring, vil vi treffe hensiktsmessige tiltak for å informere deg, i samsvar med betydningen av endringene vi gjør. Vi vil få ditt samtykke til enhver endring i Personvernerklæring hvis og hvor dette kreves av gjeldende personvernlovgivning.

Vi oppfordrer deg til å regelmessig gjennomgå denne siden for siste informasjon om våre personvernspraksis.

9. Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående denne Personvernerklæringen, vennligst kontakt oss:

Via e-post på: post@namnam.no

Ved å skrive til oss på:

 • EKTE NAMNAM DA
 • Slottsberget 2, 1385 Asker
 • NAMNAM LIER AS
 • Lierstranda 139, 3414 Lierstranda
 • NAMNAM LIERTOPPEN AS
 • Gjellebekkveien 1, 3420 Lierskogen


Informasjon om bruk av Cookies


En cookie (informasjonskapsel) er en liten fil som blir lagret på din datamaskin. Vanligvis bruker nettsteder en cookie til å forbedre din brukeropplevelse og ved innlogging.

Når du besøker namnam.no lagres det cookies på din datamaskin. Noen cookies lagres inntil du lukker nettleservinduet, og brukes til å forbedre din brukeropplevelse (raskere visning av sider). Andre lagres lengre, og benyttes blant annet ved innlogging.

Tredjeparts cookies

namnam.no bruker tredjeparts cookies blant annet til å hente ut statistikk, og for å måle trafikken på nettsidene våre (Google Analytics).

Skru av cookies

Dersom du ikke ønsker å akseptere bruk av cookies, kan du tilpasse innstillingene i din nettleser til å automatisk avvise cookies eller til å informere deg hver gang et nettsted vil lagre en cookie. Vær oppmerksom på at namnam.no ikke vil fungere optimalt dersom du skrur av cookies.

Sletting av cookies

Du kan slette cookies som har blitt lagret på din datamaskin. Dette gjør du via menyen i nettleseren din. Hvordan dette gjøres, avhenger av nettleseren din. Vær oppmerksom på at de kan bli opprettet igjen neste gang du besøker namnam.no.

Samtykke i bruk av cookies

Når du bruker namnam.no, samtykker du i at vi benytter cookies som nevnt over.


Om cookies : https://cookies.insites.com/about-cookies/

Deaktiver cookies : https://cookies.insites.com/disable-cookies/Brukervilkårene

Innledning og viktig informasjon

Begrepene "vi", "oss" eller "våre" er alle ment som referanse til 'Namnam'. Denne siden (sammen med våre Informasjon om bruk av Cookies ) gir en oversikt over de vilkår og betingelser ("Nettstedsvilkår") som gjelder for de tjenester som vi tilbyr gjennom tilgang til vårt nettsted https://www.namnam.no , samt alle mobile applikasjoner som du bestiller tjenestene våre gjennom (samlet kalt "Nettsted"). Les disse nettstedsvilkårene grundig før du bestiller et produkt gjennom Nettstedet. Når du bestiller et produkt via Nettstedet (enten nå eller i fremtiden), samtykker du i å være bundet av disse nettstedsvilkårene. Nettstedsvilkårene gjelder også bruken av Nettstedet.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse nettstedsvilkårene fra tid til annen ved å endre dem på denne siden.

Bruk av dine personlige data som du har sendt via Nettstedet, reguleres av våre retningslinjer for personvern( Personvernerklæring ).

Vi gjør oppmerksom på at all referanse til "Nettsted" i disse nettstedsvilkårene omfatter både aktuelle og fremtidige versjoner av Nettstedet vårt https://www.namnam.no samt enhver mobil applikasjon som gir deg tilgang til Nettstedet vårt, uansett om tilgangen ble opprettet gjennom en aktuell eller fremtidig plattform eller enhet (inkludert, men ikke begrenset til, mobile nettsteder, mobile applikasjoner, assosiert nettsted eller relatert nettsted for midlertidig tilgang til Nettstedet vårt).

Idet du går inn på et område på Nettstedet vårt, aksepterer du disse nettstedsvilkårene. Hvis du ikke aksepterer disse nettstedsvilkårene, bør du forlate Nettstedet øyeblikkelig, og du vil ikke kunne bestille noen produkter gjennom Nettstedet.

Handelsbetingelser, betingelser & vilkår

1. Opplysninger om bedriften:

 • EKTE NAMNAM DA
 • Slottsberget 2, 1385 Asker
  Org nr. 995115328
 • NAMNAM LIER AS
 • Lierstranda 139, 3414 Lierstranda
  Org nr. 921144261
 • NAMNAM LIERTOPPEN AS
 • Gjellebekkveien 1, 3420 Lierskogen
  Org nr. 923886842

2. Tilgang til Nettstedet Og Aksept av vilkår: Du kan ha tilgang til noen områder av Nettstedet uten at du må foreta en bestilling eller registrere deg hos oss. De fleste nettstedsområdene er åpne for alle. Idet du går inn på et område på Nettstedet vårt, aksepterer du disse nettstedsvilkårene. Hvis du ikke aksepterer disse nettstedsvilkårene, bør du forlate Nettstedet øyeblikkelig, og du vil ikke kunne bestille noen produkter gjennom Nettstedet.

3. Revidering av vilkår: Vi kan revidere disse nettstedsvilkårene til enhver tid. Du bør kontrollere Nettstedet regelmessig for å gå gjennom de aktuelle nettstedsvilkårene, for de er bindende for deg. Når du plasserer en bestilling gjennom oss, omfattes du av de reglene for personvern og vilkår og betingelser som gjelder på det tidspunktet du foretar bestillingen.

4. Ditt ansvar: Du er ansvarlig for å iverksette alle nødvendige tiltak for å ha tilgang til Nettstedet. Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som har tilgang til Nettstedet gjennom din Internett-forbindelse, er informert om disse nettstedsvilkårene og at de overholder dem. Det er ditt ansvar at opplysningene er korrekte både ved utkjøring og henting. Når du foretar en bestilling gjennom Nettstedet, garanterer du at du er juridisk berettiget til å inngå bindende kontrakter med oss.

5. Bestilling med forpliktelse til å betale: Når du har bestilt ved å klikke på knappen på nettstedet, er du forpliktet til å betale for bestillingen din med mindre bestillingen er kansellert av oss (skriftlig), eller bestillingen har blitt kansellert av deg og akseptert av oss i samsvar med betingelsene i våre vilkår .

6. Sette sammen bestillingen: Når du har valgt de produktene som du vil bestille fra menyen tilgjengelig i nettstedet vårt, du har valgt og har oppgitt annen nødvendig informasjon, får du anledning til å sende bestillingen ved å klikke på "Bekreft Bestilling" eller liknende knapp. Det er viktig at du kontrollerer all informasjonen du oppgir og at du retter eventuelle feil før du klikker på denne knappen. Så snart du har trykket på knappen, inngår du en avtale med oss, og feil vil ikke kunne korrigeres eller slettes, ut over det som framgår av avsnitt 5.

7. Endre eller avbryte en bestilling: Når du har sendt bestillingen din og betalingen din er bekreftet, har du ikke rett til å endre eller avbryte bestillingen din, ei heller har du rett til å få pengene dine tilbake (les paragraf 4.4 for mer informasjon om prosessen for avviste bestillinger og refundering av betaling). Hvis du ønsker å endre eller avbryte bestillingen, kan du kontakte oss ved å bruke våre kontakt skjema på nettstedet eller ved å sende en e-post til post@namnam.no. du vil få en bekreftelse på e-post om endringen etterspurt av deg er aktuelt eller akseptert av oss. Det er imidlertid ingen garanti for at vi vil etterkomme i din forespørsel, siden det kan hende at vi allerede har begynt å behandle bestillingen din.

8. Betalingsbekreftelse: Dersom din betaling (når det er aktuelt) ikke blir bekreftet, blir ikke bestillingen din behandlet eller sendt videre til den gjeldende Restauranten.

9. Behandling av dine bestillinger og avvisninger: Når vi mottar din bestilling og du ser en bekreftelsesside på Nettstedet og/eller hvis du mottar en bekreftelses-e-post, bekrefter dette kun at du har inngitt en bestilling om salg av dine bestilte Produkter, men ikke nødvendigvis at din bestilling er blitt akseptert og vil behandles. Vi vil melde fra til deg så snart det er praktisk mulig dersom vi avviser bestillingen din. Vi har imidlertid rett til å avvise en bestilling til enhver tid hvis vi har det for travelt, grunnet værforbehold eller av annen årsak. Dersom Vi avviser din bestilling inngås ikke avtalen mellom deg og oss, og enhver betaling foretatt av deg i relasjon til bestillingen vil bli refundert deg i samsvar med avsnitt nedenfor.

10. Levering av bestillingen: Vår nettside angir åpningstider. Unntatt ved forhåndsbestillinger bekreftet av oss kan vi ikke levere bestillingen utover åpningstider og kan du heller ikke hente bestillingen utover åpningstider. Selv om bestillingssystemet vårt kan i de fleste tilfeller forby en leveringstid som ligger utenfor restaurantens åpningstider, er det ditt ansvar for å sikre at en gyldig Leveringstid eller hentetid er valgt før du fullfører bestillingen din. Hvis bestillingen din er utover åpningstiden, og hvis forhåndsbestilling ikke gjelder, vil slike bestillinger bli vurdert som kansellerte og ingen kompensasjon kan gjøres i forhold til slik bestilling.

Anslått tid for leveringer og hentinger opplyses av oss kun veiledende. Vi gjør best mulig innsats for at bestillingene er levert i god tid. Det er imidlertid ingen garanti for at bestillingene blir levert eller er tilgjengelig for henting innenfor den anslåtte tiden.

11. Uriktige priser: Vi prøver å holde nettstedet oppdatert med riktig informasjon og priser men det er mulig at menyen kan inneholdeuriktige priser. Dersom den riktige prisen for en bestilling er høyere enn den prisen som er oppført på Nettstedet, vi vil vanligvis kontakte deg før gjeldende bestilling forsendes. I så fall er vi ikke på noen måte forpliktet til å sikre at du får bestillingen til den uriktige, lavere prisen eller å gi deg kompensasjon for den uriktige prisen.

12. Betalingsmetoder: Betaling for bestillinger (når det er aktuelt) må gjøres med et godkjent kreditt- eller bankkort via Nettstedet eller kontant idet du mottar leveringen, eller denne hentes av deg i våre lokaler. Hvis du betaler med kreditt- eller bankkort, kan det hende at du må vise kortet til oss ved leveringen eller hentingen av din bestilling som identifikasjon, slik at vi kan kontrollere at kortet stemmer overens med de opplysningene som ble mottatt for bestillingen.

13. Avviste bestillinger: Standard bankprosedyrer kan føre til at når du har sendt en bestilling som du betaler med kreditt- eller bankkort, og din betaling er registrert, vil din bank eller kortutsteder "øremerke" hele bestillingsbeløpet. Dersom bestillingen din så blir avvist av oss (som beskrevet i paragraf 4.4 over) eller avbrutt av annen grunn, vil din bank eller kortutsteder ikke overføre beløpet for bestillingen til oss, men istedet sette gjeldende beløp tilbake på din disponible saldo. Dette kan imidlertid ta mellom 3 og 5 arbeidsdager (eller lengre, avhengig av din bank eller kortutsteder). Du erkjenner og samtykker i at vi vil ikke være ansvarlige eller bli gjort ansvarlige overfor deg i forbindelse med denne forsinkelsen som banken eller kortutstederen forårsaker når et beløp føres tilbake på din konto.

14. Kundeservice: Vi prøve å støtte deg så langt som mulig hvis du har problemer med bestillingen din. Du kan kontakte oss i forhold til kundeservice ved å ringe telefonnummeret som du finner på Nettstedet eller ved å bruke våre kontakt skjema på nettstedet.

15. Lisens: Du må ikke misbruke Nettstedet (inkludert gjennom hacking eller "skraping"). Hvis ikke annet er bestemt er opphavsretten og andre immaterielle eiendomsrettigheter til Nettstedet og til materiellet som offentliggjøres her (inkludert, men ikke begrenset til, fotografier og grafiske bilder) eiet av oss eller av våre lisensgivere. Disse arbeidene er beskyttet av regler om opphavsrett og avtaler over hele verden, og alle rettighetene forbeholdes. I henhold til disse nettstedsvilkårene er enhver bruk av utdrag fra Nettstedet, forbudt. Du må ikke bruke noen bilder, fotografier eller annen grafikk samt video- og lydsekvenser adskilt fra eventuelt ledsagende teks. Du har ikke tillatelse til å bruke noe materiell på Nettstedet eller selve Nettstedet for kommersielle eller andre formål. Ingen deler av Nettstedet må reproduseres eller lagres, på noe annet nettsted eller inkluderes i noen offentlig eller privat elektronisk søkesystem eller søketjeneste uten vår forutgående skriftlige tillatelse. Enhver rettighet som ikke uttrykkelig er gitt i disse nettstedsvilkårene, forbeholdes oss.

16. Tilgang til Nettstedet: Selv om vi prøver å sikre at Nettstedet vanligvis er tilgjengelig 24 timer i døgnet, er vi ikke forpliktet til å gjøre dette, og vi overtar intet ansvar overfor deg dersom Nettstedet på et tidspunkt eller i en periode ikke skulle være tilgjengelig. Tilgangen til Nettstedet kan bli midlertidig stengt til enhver tid, og uten varsel.

17. Informasjonssikkerhet: Det er ikke fullt ut trygt å overføre informasjon via Internett. Selv om vi iverksetter de tiltakene som loven krever for å beskytte din informasjon, kan vi ikke garantere sikkerheten når du overfører dine data til Nettstedet. Enhver overføring skjer for din egen risiko.

18. Nettstedsinformasjon: Selv om vi prøver å sikre at informasjonen på Nettstedet er korrekt, kan vi ikke love at den er nøyaktig eller fullstendig. Vi kan til enhver tid foreta endringer i materialet på Nettstedet eller i tjenestene, produktene og prisene som er beskrevet der, uten varsel. Materialet på Nettstedet kan være gammelt, og vi forplikter oss ikke til å oppdatere slikt materiale. Hvis du er i tvil om allergener, innholdet i en rett eller andre menyinformasjoner, bør du ta kontakt med oss, før du bestiller. Du kan ta kontakt med oss ved å ringe telefonnummeret som du finner på Nettstedet eller ved å bruke våre kontakt skjema på nettstedet eller ved å sende en e-post til post@namnam.no.

Uten å begrense de generelle reglene over, erkjenner og aksepterer du følgende når du bruker Nettstedet:

18.1. Anslått tid for leveringer og hentinger opplyses er kun veiledende. Vi kan ikke garantere at bestillingene blir levert eller er tilgjengelige for henting innenfor den anslåtte tiden.

19. Ekskludering av vilkår: Vi tilbyr deg tilgang til og bruk av Nettstedet på det grunnlag at, så langt det er mulig etter loven, vi unntas fra alle fremstillinger, garantier, betingelser, ansvarstaken og andre vilkår i forbindelse med Nettstedet og din bruk av det (inkludert enhver unntakelse, garanti, betingelse, ansvarstaken og andre vilkår som på annet vis kan gjelde for Nettstedet eller din bruk av det, eller på annen måte kan være implisitt eller innlemmet i disse nettstedsvilkårene gjennom vedtekter, sedvanerett eller på annen måte).

20. Dine rettigheter: Intet i disse nettstedsvilkårene har innvirkning på dine rettigheter etter loven.

21. Ekskludering av ansvar: Som regulert av klausul 10.1 vil vi ikke under noen som helst omstendigheter være ansvarlige overfor deg, verken ifølge kontrakt, cuplaansvar (inkludert forsømmelse), brudd på lovbestemt plikt eller på annen måte, selv om dette kunne forutses, som er oppstått under eller i forbindelse med Nettstedet (inkludert bruk, manglende evne til bruk eller resultat av bruk av tjenesten eller Nettstedet) for:

21.1. ethvert tap av fortjeneste, salg, forretning eller inntekt

21.2. tap eller ødeleggelse av data, informasjon eller programvare

21.3. tap av forretningsmulighet

21.4. tap av forventede renter

21.5. tap av goodwill; eller

21.6. ethvert indirekte eller konsekvensielt tap

22. Hacking, endring, misbruk eller tilgang til begrensede områder av nettstedet: Ethvert forsøk på å få tilgang til begrensede områder på nettstedet vil bli vurdert som ulovlig i henhold til våre vilkår og norsk, EU og internasjonal nettverkslovgivning. Ethvert forsøk på å endre normal drift av nettstedet vil bli vurdert som ulovlig i henhold til våre vilkår og norsk, EU og internasjonal nettverkslovgivning. Under slike omstendigheter vil du bli rapportert til de berørte myndighetene.


Sist oppdatert 07.07.2020